Category

Similar Problems

0216. Xisoblash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning qiymatini xisoblang.


$$\sqrt[6]{x} + \sqrt{a^2+b^2} + \frac{log_xy}{c^3}-|sin(x) + cos(y)| + \frac{2}{5}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $a, b, c, x, y$ haqiqiy sonlari berilgan $(-100 \le a, b, c \le 100, c \neq 0, 1 < x, y \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini $10^3$ aniqlikda chiqaring.

Input
2 5 -4 2.3 1.57
Output
6.179
Input
-8 1 2 9 6
Output

8.634