Category

Similar Problems

0215. Bo'luvchilar soni

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $n$ natural soni berilgan. Sizning vazifangiz uning natural bo’luvchilarining sonini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ soni berilgan$(1 \le n \le 10^5$).


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
1
Output
1
Input
6
Output
4
Input
100
Output
9