Category

Similar Problems

0213. Maksimum

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli butun sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz uning maskimal elementini va shunday elementlardan necha marta uchraganini topuvchi dastur tuzishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ massiv elementlari soni berilgan$(1 \le n \le 100)$. Ikkinchi qatordan massiv elementlari bitta probel bilan ajratilib berilgan. Massiv elementlari butun va modul jihatidan $1000$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta qatorga ikkita sonni masklimal element va ularning sonini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
4
7 19 15 19
Output
19 2
Input
5
-8 1 2 -9 -6
Output
2 1
Input
2
-100 -100
Output
-100 2