Category

Similar Problems

0211. Massivlarni birlashtirish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikkita kamaymaslik tartibda saralangan massiv berilgan. Birinchi massiv elementlari soni $n$ ta, ikkinchi massiv elementlari soni $m$ ta. Ularni birlashtirib shunday $n+m$ ta elementdan iborat massiv hosil qilingki bu massiv yana kamaymaslik tartibda saralangan bo’lsin.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ va $m$ butun sonlari berilgan$(1 \le n, m \le 10^6)$ . Ikkinchi qatorda $n$ ta son, birinchi massiv elementlari probel bilan ajratilib berilgan. Ikkinchi qatorda $m$ ta son, ikkinchi massiv elementlari berilgan. Ikkala massivning barcha elementlari modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi. Massivlar kamaymaslik tartibida berilgan.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta qatorga hosil bo’lgan massiv elementlarini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
5 4
5 8 15 29 32
7 18 20 25
Output
5 7 8 15 18 20 25 29 32
Input
3 3
1 2 3
-6 -5 1
Output
-6 -5 1 1 2 3