Category

Similar Problems

0210. Saralash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massiv elementlarini kamaymaslik tartibida saralovchi dastur tuzing.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$, massiv o’lchami berilgan$(1 \le n \le 1000)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta son, massiv elementlari probel bilan ajratilib berilgan. Massiv elementlari modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta qatorga massiv elementlarini bitta probel bilan ajratib kamaymaslik tartibda saralab chiqaring.

Input
8
5 8 9 1 5 2 3 9
Output
1 2 3 5 5 8 9 9
Input
5
5 -4 1 -2 1
Output
-4 -2 1 1 5