Category

Similar Problems

0208. EKUB-2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massiv elementlari soni $n$ ta. Bu massiv elementlarining $EKUB$ ini topuvchi dastur tuzing.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$($1 \le n \le 1000$) soni berilgan. Ikkinchi qatorda $n$ ta butun son, massivning elementlari berilgan. Massiv elemetlar bitta probel bilan ajratilgan va qiymatlari $[1...10^9]$ oraliqda.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni ya’ni massiv elementlarining $EKUB$ ini chiqaring.

Input
5
4 16 12 84 100
Output
4
Input
4
15 25 35 75
Output
5