Category

Similar Problems

0205. Ikki o'lchamli massiv yig'indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikki o’lchamli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massiv o’lchamilari $n \cdot m$. Quyidagi savolga javob beruvchi dastur tuzing:Massivning to’rtda indeksi $x1,y1,x2,y2$ beriladi. Bunda $x$ lar satr nomerlari, $y$ lar ustun nomerlari. Sizning vazifangiz massivning $x1 \le i \le x2$ va $y1 \le j \le y2$ shartni qanoatlantiruvchi $a[i][j]$ elementlarining yig’indisini topish. Bunday so’rovlar ko’p bo’lishi mumkin.Massiv indeksi birdan boshlab nomerlangan.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ va $m$ sonlari berilgan($1 \le n, m \le 500$). Keying $n$ ta satrda har birida $m$ ta son, massiv elementlari berilgan ($-1000 \le a[i][j] \le 1000$).Keying qatorda $q$ so’rovlar soni berilgan. Keyingi $q$ ta qatorda so’rovlar berilgan($1 \le q \le 10^5$). So’rovlar $x1,y1,x2,y2$ butun sonlar ko’rinishda berilgan($1 \le x1 \le x2 \le n, 1 \le y1 \le y2 \le m$).


Chiquvchi ma’lumotlar: $m$ ta qatorda sovollarga javoblarni ularning berilish tartibida chiqaring.

Input
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3
1 1 2 2
2 2 3 3
1 1 3 4
Output
14
34
78