Category

Similar Problems

0204. Massiv yig'indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massiv elementlari soni $n$ ta. Quyidagi savolga javob beruvchi dastur tuzing: Massivning ikkita $L$ va $R$ indekslari beriladi. Sizning vazifangiz massivning $[L..R]$ indekslaridagi elementlarning yig’indisini topish. Bunday so’rovlardan ko’p bo’lishi mumkin. Massiv indeksi birdan boshlab nomerlangan.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$($1 \le n \le 10^3$) soni berilgan. Ikkinchi qatorda $n$ ta son, $a$ massivning elementlari berilgan$(-10^4 \le a[i] \le 10^4)$.Uchinchi qatorda $m$ so’rovlar soni berilgan. Keyingi $m$ ta qatorda so’rovlar berilgan$(1 \le m \le 10^3)$. So’rovlar $L,R$ butun sonlar ko’rinishda berilgan($1 \le L \le R \le n$).


Chiquvchi ma’lumotlar: $m$ ta qatorda sovollarga javoblarni ularning berilish tartibida chiqaring.

Input
5
-4 5 -6 3 9
3
1 2
1 5
5 5
Output
1
7
9
Input
10
1 2 -3 4 5 -6 7 10 6 18
5
1 2
2 6
5 6
3 5
5 10
Output
3
2
-1
6
40