Category

Similar Problems

0203. Ko'paytma

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massiv elementlari soni $n$ ta. Quyidagi savolga javob beruvchi dastur tuzing:Massivning ikkita $L$ va $R$ indekslari va $p$ butun soni beriladi. Sizning vazifangiz massivning $[L..R]$ indekslaridagi elementlarning ko’paytmasini $p$ ga bo’lgandagi qoldiqni topish. Bunday so’rovlardan ko’p bo’lishi mumkin.Massiv indekslari birdan boshlab nomerlangan.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$($1 \le n \le100$) soni berilgan. Ikkinchi qatorda $n$ ta son, $a$ massivning elementlari berilgan($1 \le a[i] \le 10^9$).Uchinchi qatorda $m$ so’rovlar soni berilgan. Keyingi $m$ ta qatorda so’rovlar berilgan($1 \le m \le 100$). So’rovlar $L,R,p$ uchlik ko’rinishda berilgan ($1\le L \le R \le n, 2 \le p \le 10^9$)


Chiquvchi ma’lumotlar: $m$ ta qatorda sovollarga javoblarni ularning berilish tartibida chiqaring.

Input
5
4 5 6 3 9
3
1 2 900
1 5 7
5 5 2
Output
20
6
1
Input
6
1 2 3 4 5 6
4
1 2 9
1 6 1000000000
5 6 4
3 5 12
Output
2
720
2
0