Category

Similar Problems

0202. Raqamli ildiz-2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli butun sonlardan iborat $a$ massiv berilgan. Massiv elementlari soni $n$ ta. Quyidagi ifodaning raqamli ildizini topuvchi dastur tuzing.


$S= a[1]+a[1]*a[2]+a[1]*a[2]*a[3]+…+a[1]*a[2]*a[3]*…*a[n]$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n(1 \le n \le 100)$ soni berilgan. Ikkinchi qatorda $n$ ta son, $a$ massivning elementlari berilgan$(1\le a[i] \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: $S$ ifodaning raqamli ildizini chiqaring.

Input
3
5 6 1
Output
2
Input
5
110 562 3564 7894 122
Output
1