Category

Similar Problems

0201. Raqamli ildiz

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikkita $a$ va $b$ natural sonlari berilgan. Ularning har birining raqamli ildizlarini topuvchi dastur tuzing. Raqamli ildizni xisoblaganda sonning raqamlarini qo’shamiz. Agar u bir xonali son bo’lmasa bu jarayonni toki bir xonali son bo’lgunga qadar davom ettiramiz.


Masalan: $a = 2356474$ bo’lsa u quyidagicha hisoblanadi:

$1)$ $a = 2356474 > 9$ $a = 2+3+5+6+4+7+4=31$

$2)$ $a = 31 > 9$ $a = 3+1=4$

$3)$ $a = 4 <= 9$ $Javob : 4$


Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita $a$ va $b$ natural sonlari ($1\le a, b \le 10^9$)


Chiquvchi ma’lumotlar: Ikkita butun sonlarni, $a$ va $b$ ning raqamli ildizlarini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
15 999
Output
6 9
Input
2356474 7945567
Output
4 7