Category

Similar Problems

0188. Ustoz-shogird matematikasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Panda Shifuning ko’plab sinovlaridan yaxshi baholanib o’tgandan so’ng, Shifu Panda bilan juda yaqin ustoz-shogird bo’lib qolibdi, Shifu va Panda Po o’rmon oralab sayr qilib yurganlarida bitta qadimiy qo’lyozma topib olishibdi. Unda faqat bittagina tenglama, va shu tenglamani yechgan inson matematika fanining eng yuksak olimi darajasida bo’lishi yozilgan edi. Tenglama quyidagicha:


$$y=(ax^2+bx+c)mod(2^n)$$


Buni o’qigan Panda Po va Shifu masala ishlashga kirishib ketishdi, ammo buni uddasidan ular chiqa olishmadi. Siz Panda va Shifuga qaraganda matematikadan kuchli chiqib, ushbu tenglamani yecha olasizmi?


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $T$ - testlar soni beriladi ($1\le T \le 100$) Keyingi $T$ ta satrda 5 tadan butun sonlar – $a,b,c,y$ sonlari beriladi.$(0 \le a,b,c,y < 2 ^ n, 1\le n \le 31)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Har bitta so’rov uchun alohida satrda javob – har bir tenglama yechimi chiqarilsin. Javob $(0 \le x < 2 ^ y)$ oraliqda bo’lishi zarur. Agarda tenglama yechimga ega bo’lmasa yoki bir nechta yechimga ega bo’lsa $\text{No unique solution}$ chiqarilsin.

Input
4
26 2 1 5 5
10 1 0 0 4
1 1 1 1 4
3 14 15 92 7
Output
3
No unique solution
No unique solution
55