Category

Similar Problems

0183. Ko'pburchak dioganallari

Time limit : 3000 ms
Memory limit : 64 mb

$n$ burchakli ko'pburchakning dioganallari soni $N$ dan kam emas. $n$ soni qanday eng kichik qiymat qabul qila oladi?Kiruvchi ma’lumotlar: $10^6$ satrdan katta bo’lmagan satrlardan tashkil topadi. Har bitta satrda bitta $N$ soni, eng kichik taxminiy dioganallar soni beriladi($1 \le N \le10^{15}$). Oxirgi satr nol soni bilan tugaydi va dastur shu joyida tugashi kerak.


Chiquvchi ma’lumotlar: Har bitta so’rov uchun javoblar yig’indisini chiqaring.

Input
10
100
1000
0
Output
70