Category

Similar Problems

0181. Orollar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Xaritada bir qancha orollar joylashgan bo’lib, ulardan biri (0,0) nuqtada joylashgan. Bu orolni biz Tartuga deb ataymiz. Xaritada yana Tartugadan tashqari $n$ ta orol ham mavjud bo’lib ularni koordinatalari ($x[i],y[i]$) nuqtalar bilan beriladi.


Endi sizga shunday topshiriq beriladi: Siz ikkita orolni tanlang, ularning biri Tartugadan $\sqrt{a}$ , ikkinchisi $\sqrt{b}$ masofada, ularni orasidagi masofa esa $\sqrt{c}$ ga teng bo’lsin. Sha shartni qanoatlantiradigan jutliklar soni nechta?


Kiruvchi ma’lumotlar: Tartugadan tashqari orollar soni $n$ ($1 \le n \le1000$). Keyingi $n$ ta satrda orollarni koordinatalari $x[i],y[i]$ ($-10^9 \le x[i], y[i] \le 10^9, i = 1…n$). Undan keyingi satrda $m$ ($1 \le m \le 1000$) so’rovlar soni beriladi. Keyin $m$ ta so’rov $a[j], b[j], c[j]$ ($1 \le a[j], b[j], c[j] \le 10^{18}$) lar beriladi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda har bir so’rov uchun yuqoridagi shartni bajaruvchi juftliklar sonlarining yig’indisi.

Input
6
0 2
1 1
2 0
5 0
-3 4
-4 3
4
25 25 2
4 2 2
4 25 9
25 25 100
Output
4