Category

Similar Problems

0178. To'rtburchak perimetri

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

$ABC$ uchburchakka ichki aylana chizilgan. Aylana markazidan uchburchakning $AB$ tomoniga parallel ravishda $MN$ to’g’ri chiziq o’tkazilgan(ya’ni, $M$ nuqta $BC$ tomonda, $N$ nuqta esa $AC$ tomonda yotadi). Sizga $AB$ va $MN$ uzunliklar berilgan bo’lsa, $ABMN$ to’rtburchak perimetrini hisoblang.


Kiruvchi ma`lumotlar: Ikkita natural son, $AB$ va $MN$ kesma uzunliklari($0 < AB, MN< 10000$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Bitta butun son, to’rtburchak perimetri.

Input
5 3
Output
11