Category

Similar Problems

0177. Oltiburchak

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

Radiusi $R$ bo’lgan aylanaga $ABCDEF$ oltiburchak ichki chizilgan. Agar bo’lsa, $ABCDEF$ oltiburchak yuzasini toping.
Kiruvchi ma`lumotlar: Bitta qatorda $R, a, b, c$ natural sonlari($0 < R, a, b, c < 10000$).Chiquvchi ma`lumotlar: Oltiburchak yuzasini $10^{-4}$ xona aniqlikda chiqaring.

Input
1
4 2 1 3
Output
14.0981