Category

Similar Problems

0174. Matritsa darajasi

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $NxN$ o’lchamli matritsa berilgan. Siz ushbu matritsaning $K$-darajasini toping. $K$-darajani hisoblash uchun uni o’z-o’ziga $K$ marta ko’paytiriladi va javob yana $NxN$ o’lchamli matritsa ko’rinishida olinadi. Aniqlikni saqlash maqsadida(sonlar C++ tilidagi tipga sig’masligi mumkin) har safar matritsani o’ziga ko’paytirganimizda javob matritsa elementlaridan $10007(10^4+7)$ ga qoldiq olib borishingiz kerak bo’ladi.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi qatorda $N$ va $K$ natural sonlari. Keyingi $N$ ta qatorda $N$ tadan son, matritsa elementlari beriladi ($1\le N,a[i][j] \le 100, 1\le K \le 10^4$)


Chiquvchi ma`lumotlar: $NxN$ o’lchamdagi matritsani kiritilgan kabi tartibda chiqaring, ya’ni $N$ ta qatorda $N$ tadan son.

Input
2 4
1 2
3 4
Output
199 290
435 634