Category

Similar Problems

0173. Raqamlar ko'paytmasi

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

Har bitta son raqamlari orasida 0 soni bo’lsa uning raqamlari ko’paytmasi 0 bo’lishi hammaga ma’lum. Sizga $N$ natural soni beriladi. Siz barcha $N$ xonali sonlarning raqamlari ko’paytmalari yig’indisini topishingiz so’raladi. Masalan, $N=5$ bo’lsa yig’indi quyidagicha ko’rinishga ega bo’ladi.


$$S = 1 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0+1 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 1+…+9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 8+9 \cdot 9 \cdot9 \cdot 9 \cdot 9=184528125$$


Kiruvchi ma`lumotlar: $N$ natural soni ($1\le N \le 10^9$).


Chiquvchi ma`lumotlar: So’ralgan yig’indi yetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun javobni 1000000007(1e9+7) ga bo’lgandagi qoldig’ini chiqaring.

Input
1
Output
45
Input
5
Output
184528125