Category

Similar Problems

0169. Funksiya4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ va $b$ haqiqiy son berilgan. Hisoblang


$$\text{u = min(a,b) v = min(ab,max(a,b)) s=min(u+v,3.14)}$$


Kiruvchi ma`lumotlar: $a,b$ - haqiqiy son ($1\le a,b \le 50$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimlari $u,v,s$ $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
5.22 3.72
Output
3.72 5.22 3.14
Input
3.12 4.51
Output
3.12 4.51 3.14