Category

Similar Problems

0166. Funksiya1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$s,t$ haqiqiy sonlar berilgan. $G(1.2,s) + G(t,s) + G(2s-1,st)$ ni xisoblang, bu yerda


$$G(a,b) =\frac{a ^ 2 + b ^ 2}{a ^ 2 + 2ab + 3b^2 + 4} $$


Kiruvchi ma`lumotlar: $t,s$ haqiqiy sonlar.


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda

Input
1.49 3.83
Output
0.90
Input
4.13 1.11
Output
1.05