Category

Similar Problems

0165. Funksiya

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$s,t$ хaqiqiy sоnlar bеrilgan. $f(t,-2s,1.17)+f(2.2,t,s-t)$ ni хisоblang.


$f(a,b,c)=\frac{2a - b - sin(c)}{5+|c|}$


Kiruvchi ma’lumotlar: $t,s$ xaqiqiy sonlar ($1\le t,s \le 100$)


Chiquvchi ma’lumotlar: masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda aniqlansin

Input
0.38 0.18
Output
0.84
Input
5.38 2.17
Output
2.17