Category

Similar Problems

0164. Satrlar18

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan satrdan [$L,R$] oraliqdagi simvollarni ekranga chiqarish dasturini tuzing.(bu yerda $L>R$ bo’lishi ham mumkin).


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $S$ satr kiritiladi($1\le |S| \le1000$, bu yerda |S|-S satrning uzunligi),ikkinchi satrda $L$ ($1 \le L \le |S|$) va $R$ ($ 1 \le R \le |S|$) butun sonlar berilgan.


Chiquvchi ma’lumotlar: satrdan [$L,R$] oraliqdagilarini ekranga chiqaring.

Input
XpnYEZ
2 4
Output
pnY
Input
Doston
6 1
Output
notsoD