Category

Similar Problems

0163. Satrlar17

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan satrdagi so’zlar ichidan eng uzunini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $S$ satr kiritiladi($1\le |S| \le1000$, bu yerda |S|-S satrning uzunligi).


Chiquvchi ma’lumotlar: Eng uzun so’zni chiqaring.

Input
Bugun birinchi kurslar uchun olimpiada bo’lib o’tadi
Output
olimpiada
Input
Intilganga tole yor
Output
Intilganga