Category

Similar Problems

0161. Satrlar15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sarvar birinchi sinfda o’qiydi. U bugun darsda yangi $ASSALOM$ so’zini yozishni o’rgandi. Sarvarda $N$ ta katta lotin harflari yozilgan kartochkalar bor edi. Endi u o’zining kartochkalari yordamida shu so’zni yasamoqchi bo’ldi. Siz Sarvarga yordam bering, u shu so’zni yasay oladimi yoki yo’qmi?


Kiruvchi ma’lumotlar: Kartochkalar soni $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkichi satrda harflar yozilgan kartochkalar ($A$ … $Z$).


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar yasash mumkin bo’lsa $YES$, aks holda $NO$ so’zi ekranga chiqarilsin.

Input
13
A L B S O M D A T A S J A
Output
YES
Input
15
Q W E A R T S S O L A Z L H U
Output
NO