Category

Similar Problems

0158. Satrlar12

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga matn berilgan. Sizning vazifangiz toq uzunlikli so’zlar sonini juft uzunlikli so’zlar soniga ko’paytmasini topish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Kichik lotin alifbosidagi xarflar va probel. So’zlar probel bilan ajratiladi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Input
Acm icpc contest tatu
Output
4
Input
Salaqa dula majica bula buu
Output
4