Category

Similar Problems

0152. Satrlar6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan matnni teskarisiga yozadigan dastur tuzilsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $s$ matn berilgan. Matn uzunligi $500$ dan oshmaydi. Matnda katta va kichik bo`lgan lotin xarflari va probel qatnashishi mumkin.


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan satr.

Input
ALGORITM TUIT UZ
Output
ZU TIUT MTIROGLA
Input
Somehow Somebody
Output
ydobemoS wohemoS