Category

0015. Zanjirlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Zanjirlaring $R1$ , $R2$ va $R3$ qarshilig o`zaro parallel ulangan. Ularnig umumiy qarshiligini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son $R1,R2,R3 (1\le R1,R2,R3\le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
1 7 3
Output
0.68
Input
12 17 16
Output
4.89