Category

Similar Problems

0145. Matritsa16

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matritsaning qator elementlari yig`indisidan xosil bo`lgan vector matritsaga yangi ustun qilib qo`shilsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ va $m$ matritsa o`lchami ($1\le n,m \le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $m$ ta butun son matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
4 4
35 -24 47 -6
0 55 19 16
65 -2 2 -83
49 4 35 0
Output
35 -24 47 -6 52
0 55 19 16 90
65 -2 2 -83 -18
49 4 35 0 88
Input
6 2
77 -48
49 74
59 -10
77 86
22 -77
28 47
Output
77 -48 29
49 74 123
59 -10 49
77 86 163
22 -77 -55
28 47 75