Category

Similar Problems

0144. Matritsa15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matritsaning xar bir ustun elementlarining qiymati o`sish bo`yicha tartiblansin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ va $m$ matritsa o`lchami ($1\le n,m \le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $m$ ta butun son matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
4 2
86 -18
54 96
60 -15
43 20
Output
86 96
60 20
54 -15
43 -18
Input
8 3
97 -23 35
38 83 16
80 -67 89
87 73 3
42 -39 86
96 73 88
38 -21 38
30 98 51
Output
97 98 89
96 83 88
87 73 86
80 73 51
42 -21 38
38 -23 35
38 -39 16
30 -67 3