Category

Similar Problems

0142. Matritsa13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Kvadrat matritsani yuqori uchburchak (asosiy dioganaldan yuqoridagi asosiy dioganal xam) elementlaridan bir o`lchamlik massiv xosil qilinsin va massivning $max$ va $min$ elementlari topilsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ kvadrat matritsa o`lchamlari ($1\le n \le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $n$ ta butun son matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda xosil bo`lgan massiv. Ikkinchi satrda esa shu massivning $max$ va $min$ elementi.

Input
4
45 -95 41 -22
94 21 72 80
53 -88 35 -63
38 76 40 82
Output
45 -95 41 -22 21 72 80 35 -63 82
82 -95
Input
3
35 -79 80
42 65 48
10 -70 85
Output
35 -79 80 65 48 85
85 -79