Category

Similar Problems

0139. Matritsa10

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matritsani manfiy elementi joylashgan qator va ustun elementlari olib tashlansin. Manfiy element bitta bo`lishi kafolatlanadi


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ va $m$ ($1\le n,m\le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $m$ ta butun son matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
2 4
-38 21 19 51
17 12 39 24
Output
12 39 24
Input
4 4
42 52 28 64
22 -14 4 80
23 19 97 35
3 37 36 90
Output
42 28 64
23 97 35
3 36 90