Category

Similar Problems

0134. Matritsa5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Birinchi ustun elementlarini kamayishi bo`yicha tartiblangan $n*m$ o`lchamlik matrtitsa va $m$ elementli vektor berilgan. Matritsani tartiblanganligini buzmagan xolda matritsaga vektor yangi qator ko`rinishida joylashtirilsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n,m$ ($1\le n,m \le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $m$ ta butun son, Matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$). Keyingi satrda $m$ ta butun son vektor elementlari ($-100\le b[i] \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
4 1
99
68
60
11
30
Output
99
68
60
30
11
Input
5 5
76 -55 37 -31 79
54 46 -2 22 52
26 -71 42 -58 83
12 75 -34 17 25
4 18 -23 87 91
84 15 5 36 62
Output
84 15 5 36 62
76 -55 37 -31 79
54 46 -2 22 52
26 -71 42 -58 83
12 75 -34 17 25
4 18 -23 87 91