Category

Similar Problems

0133. Matritsa4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$n*n$ o`lchamlik ikkita matritsa berilgan. Matritsalarni bir-biriga ketma-ket ulab $n*2n$ o`lchamlik matritsa xosil qilinsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ ($1\le n \le 50$). Keyingi $n$ ta satrda $n$ ta butun son, Matritsa elementlari ($-100\le a[i][j] \le 100$). Keyingi $n$ ta satrda $n$ ta butun son matritsa elementlari ($-100\le b[i][j] \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
1
-44
-14
Output
-44 -14
Input
3
-77 90 -24
40 -86 47
-79 36 -69
-85 88 -74
-40 63 -6
-70 10 -51
Output
-77 90 -24 -85 88 -74
40 -86 47 -40 63 -6
-79 36 -69 -70 10 -51