Category

Similar Problems

0132. Matritsa3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$L$ ta elementi bo`lgan bir indeksli massivdan. $n*m$ o`lchamlik matritsa xosil qilinin. Yetishmay qolgan elementlari nollar bilan to`ldirilsin. Agar elementlar ortib qolsa dastlabki $n*m$ tasi olinsin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $L$ ($1\le L \le 300$) Ikkinchi satrda massiv elementlari ($-100\le a[i] \le 100$). Uchinchi satrda $n,m$ ($1\le n,m \le 50$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Xosil bo`lgan matritsa

Input
13
51 55 0 20 59 -17 22 38 -53 53 88 -91 61
4 5
Output
51 55 0 20 59
-17 22 38 -53 53
88 -91 61 0 0
0 0 0 0 0
Input
14
45 75 39 48 38 79 15 98 32 83 90 22 72 73
5 7
Output
45 75 39 48 38 79 15
98 32 83 90 22 72 73
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0