Category

Similar Problems

0131. Matritsa2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matritsani ustun elementlari yig`indisidan vektor xosil qilinsin,eng katta va eng kichik ementi aniqlansin.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $n$ va $m$ ($1\le n,m \le 80$). Keyingi $n$ ta satrda $m$ ta butun son ($-100\le a[i][j] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda xosil bo`lgan vektor elementlari ikkinchi satrda matritsani eng katta va eng kichik elementlar

Input
4 7
-84 38 30 78 59 49 -58
64 -76 65 -17 24 -89 59
-36 55 33 61 74 87 -93
72 -51 28 -73 93 -8 41
Output
16 -34 156 49 250 39 -51
93 -93
Input
6 5
-54 36 51 1 -46 s
12 -85 72 -66 78
-71 70 60 99 -99
95 -56 98 -46 17
-83 21 21 90 -53
89 -54 53 -21 49
Output
-12 -68 355 57 -54
99 -99