Category

Similar Problems

0128. Massiv28

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni juft qiymatli elеmеntlarini o`rtacha qiymati хisоblansin


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $N$($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le100$).


Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilisin.

Input
2
62 64
Output
63.00
Input
4
7 97 -58 90
Output

16.00