Category

Similar Problems

0127. Massiv27

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni manfiy elеmеntlari massivni eng kichik elementini kvadratiga almashtirilsin


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le100$)


Chiquvchi ma’lumotlar: $N$ ta son masala yechimi.

Input
7
46 23 -52 34 6 -18 52
Output
46 23 2704 34 6 2704 52
Input
3
80 0 -79
Output
80 0 6241