Category

Similar Problems

0126. Massiv26

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni manfiy elеmеntlari massivni o`rtacha qiymatini lоgarifmi bilan almashtirilsin


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le100$) Massivning o'rtacha qiymati musbat bo'lishi kafolatlanadi.


Chiquvchi ma’lumotlar: $N$ ta son masala yechimi. Yechimlar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
8
7 24 -5 23 99 -3 24 51
Output
7.00 24.00 3.31 23.00 99.00 3.31 24.00 51.00
Input
5
49 85 -52 56 49
Output
49.00 85.00 3.62 56.00 49.00