Category

Similar Problems

0123. Massiv23

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni toq qiymati elementlarini juft o`rinli elementlari yig`indisiga bo`lib chiqilsin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: $N$ ta son masala yechimi. Yechimlar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
3
3 17 -59
Output
0.18 1.00 -59.00
Input
3
99 48 -20
Output
2.06 48.00 -20.00