Category

Similar Problems

0122. Massiv22

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni elementlarini kvadratlari yig`indisi va o`rtacha qiymati xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Birinchi massivni elementlarini kvadratlari yig`indisi. Ikkinchi satrda massivni o`rtacha qiymati xisoblansin qiymat $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
4
44 59 -75 73
Output
16371
25.25
Input
13
21 0 -72 39 72 -26 76 48 -18 14 26 -21 33
Output
23812
14.77