Category

Similar Problems

0121. Massiv21

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni $M$-elementidan keyingi elementlari yig`indisi xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le 100$).Uchinchi satrda $M$ ($-100\le x,y \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi

Input
9
93 91 -45 84 94 -67 48 95 -29
5
Output
47
Input
6
85 32 -15 87 92 -10
5
Output
-10