Category

Similar Problems

1208. Rasm

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Ushbu rasmdaki kvadratlar sonini toping.Input
hech nima
Output
javob