Category

Similar Problems

0120. Massiv20

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv elementlarini qiymati [$x$,$y$] oraliqda yotmaydigan elementlarini soni aniqlansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le 100$).Uchinchi satrda $x,y$ ($-100\le x,y \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi.

Input
10
14 51 -83 42 85 -77 91 70 -98 54
50 99
Output
5
Input
3
1 77 -58
20 97
Output
2