Category

Similar Problems

0117. Massiv17

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni toq o`rindagi elementlarini yig`indisi xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($1\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumtolar: Masala yechimi.

Input
10
93 64 63 8 50 24 32 80 3 76
Output
241
Input
2
85 88
Output
85