Category

Similar Problems

0116. Massiv16

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni elementlarini massivni eng katta elementiga bo`lib chiqilsin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($1\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumtolar: $N$ ta son masala yechimi. Yechimlar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
5
91 51 75 85 29
Output
1.00 0.56 0.82 0.93 0.32
Input
8
30 31 30 94 61 41 74 78
Output
0.32 0.33 0.32 1.00 0.65 0.44 0.79 0.83