Category

Similar Problems

0115. Kvadratlar yig`indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni $M$ dan kichik elementlarini kvadratlarini yig`indisi xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($0\le a[i] \le 100$). Uchinchi satrda $M$ ($0\le M \le 100$).


Chiquvchi ma`lumtolar: Masala yechimi

Input
1
38
9
Output
0
Input
14
85 15 57 68 18 67 7 45 69 21 1 5 98 34
92
Output
28594