Category

Similar Problems

0114. Massiv14

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni $2$ ga yo`ki $5$ ga bo`linadigan elementlarini ko`paytmasini $sinusi$ topilsin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($0\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
6
44 34 42 83 43 64
Output
0.02
Input
15
62 54 24 95 67 62 25 17 77 50 38 12 90 59 7
Output
0.64