Category

Similar Problems

0113. Massiv13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv manfiy elementlarini o`rtacha qiymati xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 100$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($-100\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
9
93 64 -90 74 62 -83 58 15 -37
Output
-70.00
Input
10
63 89 -6 48 77 -19 16 73 -72 34
Output
-32.33