Category

Similar Problems

0112. Massiv12

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massivni toq o`rindagi elementlarini ko`paytmasini juft o`rindagi elementlarini yig`indisiga bo`linsin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi satrda $N$ ($1\le N \le 30$). Ikkinchi satrda $N$ ta butun son ($0\le a[i] \le 50$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
2
32 8
Output
4.00
Input
4
38 34 13 48
Output
6.02