Category

Similar Problems

0106. Massiv6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o`lchamli sonli massiv elementlarini kvadratlarini yig`indisi xisoblansin


Kiruvchi ma`lumotlar: Birincha satrda n ($1\le n \le 100$). Ikkinchi satrda n ta butun son ($0\le a[i] \le 100$).


Chiquvchi ma`lumotlar: Masala yechimi.

Input
5
24 50 72 96 95
Output
26501
Input
1
43
Output
1849